lördag 18 augusti 2012

Vinterdalens folk

“Norr om Ullmark ligger Vinterdalen. Inte en förläning i någon egentlig bemärkning. Små byar bestående av väderbitna timmerstugor sporadiskt utspridda över dalen och längst med silversjöns nordliga stränder. Jägare, timmerhuggare, stenhuggare och gruvarbetare har fött upp väderbitna skäggiga karlar och minst lika väderbitna kvinnor.”

Tänkte att vi kunde titta närmare på ett folkslag som jag har fattat mer tycke för på sista tiden av någon konstig anledning. Kanske för att deras enkla historia eller brist på spännande historier gör dom just extra spännande?

Vinterdalen

Denna förläning är en av de nordligaste förläningarna, endast Frostenhall i den Iboriska vildmarken bortom bergen ligger mer norrut. Största delen av den sydliga gränsen består av den stora Silversjöns vidsträckta stränder, med angränsande förläningar så som Ullmark, Fridhem och Rönnheda.

Vinterdalen har fått sitt namn efter den stora dalen som den utgör med drakbergen, Åskbergen, Frostbergen och Gråbergen som kantar förläningen från alla håll och kanter och att vintern här är lång, sommaren småkylig och kort.

Folket av Vinterdalen

Ett härdat folk som hela livet måste kämpa både mot vädret men också naturen och alla dess vilddjur och monster. Förläningen är också den minst organiserade - visst har den säkerligen en jarl eller liknande med fråga någon i en av byarna så är det inte stor chans att denna vet vem det är. De två större samhällen som finns i dalen är även de rätt så små sett till resten av Aénglum.
Naur'und eller "Nordanport" som den också kallas är en av de större bosättningarna. Den är belägen vi vinterklyftans mun - passagen till den Iboriska vildmarken och Frostenhall. 
Mid'aurd (också känt som Fenngård) är belägen centralt i dalen vid Faengar - den stora floden som rinner från Frostbergen till Silversjön.

Kommer man härifrån kallas man ofta för en Dalsman. Man är ofta både härdad och skäggig om man är en karl och kvinnorna är minst lika härdade om ej utan skägg för det mesta. Klädseln består för det mesta av tjocka enkla kläder för överlevnad i norr med inslag av päls och skinn.Skall de dra ut i strid så tar de på sina spangenhjälmar och greppar sina yxor och spjut.

Rasförmåga: Dalsman Folket av vinterdalen får +1 i både spjut och yxa, och är hårdhudade.
(Tjockhudad naturligt tålig och får +2 i rustning så länge
man ej bär rustning som överstiger detta. Denna bonus
adderas alltså inte till övrig rustning förutom sköld. Folk
från vinterdalen och Yttergård är tjockhudade.)

1-2. Skog Vinterdalen är till stor del täckt av snårig och tät skog. Stora områden av dessa har nog aldrig blivit utforskad av någon av de civiliserade folken. Många av dessa små byar har något vattendrag i närheten de reser på när det är nödvändigt att handla eller liknande. Vidskeplighet - det ryktas om en hel del olika naturväsen som lever i de trollska skogarna. Skogsrå, troll, tomtar med mera och de vanligare farligheterna som vättar, jättespindlar och till sist den lokala Draegmiir som stundtals hemsöker skogen men oftast håller till uppe i bergen. km: +0
3. Kullar Vissa områden av vinterdalen består dels de högland som kantar delar av silversjön och de fjällika delar i norr främst i södra kanten på frostbergen. Höglandet i söder är lite mer bördigt än fjällen i norr. Inte så mycket träd växer uppe på höjderna. km: +0
4. Slätt Vinterdalen har inte så mycket slättmark utöver främst dalgångens botten. km: +0
5. Berg Norra delen av gråbergen, Södra sidorna av åskbergen, frostbergen och drakbergen kantar alla till vinterdalen. km: +0
6. Nomad km: +0

Draegmiir

Dessa draklika varelser är en ständig farsot i Vinterdalen på grund av sitt utsatta läge. De slår gärna sig ner i högt belägna ruiner och grottor och då dalen är kantad med berg på nästan alla håll så har dessa Draegmiirer börjat se dalen som sin egen kittel med godsaker. Draegmiir kan inte flyga lika bra som drakar men de glidflyger desto bättre. Dessa varelser besitter inte heller den intelligens som drakar har utan är mer djuriska, men det som kan vittna om ett släktdrag till de större och smartare drakarna är det en viss dragning till att samla skatter i sina nästen.