onsdag 8 augusti 2012

Män av Härgårda

En stolt historia, men ett land i förfall

Härgårda är en stor förläning i Sydöstra Aénglum styrd av Hertig Braéorgh Dartinnan. Det sägs att i det fjärde hjulet så var Härgårda rikets svärdsarm och den muskel som såg till att riket kunde expandera till dess storhetstid. Idag så ser läget lite annorlunda ut. Förläningen är långt mycket fattigare efter årtionden om inte århundraden av misstyre och med faror från stinkande träsken på sin tröskel så är Härgårda endast en skal av sitt förflutna. De stora lermarkerna och smutsiga landskapen kantas av minnen från storhetstiden. Mängder av borgar, torn och statyer av svunna hjältar kantar vägarna och ger en besynnerlig kontrast.

Folket av Härgårda 

Trots att det till stor del ser annorlunda ut idag så är svärdsmännen av hertigdömet fortfarande en kraft att räkna med. Människor födda i Härgårda från Rasförmågan Svärdsman vilket ger både en positiv modifikation på svärd men också sköld.

Svärdsman - +1 attack med svärd, +1 med sköld