lördag 24 maj 2014

Moved into a new cave

Have been busy with moving to a new cave in a new region in the cold frozen north of this god-forsaken kingdom. Most of the contraptions are now in place and the stew is brewing on the fireplace once again. It's been a while since I last wrote anything but it is now safe to say that I am back in buisness and I can also give half a promise that even more will be done from now on. 

There is indeed a lot more old-school cave explorers living up here; murderhobos and hobomurderers alike, and it is finaly time to make some serious buisness out of Under; the mega-dungeon.

I haven't in this moment all stuff in place but my pens and papers are laying around in some boxes around here somewhere. Ah yes, this feels great, time to do something creative again.

lördag 10 maj 2014

art of today: Osquip

saw this amasing map by Simon Forster and those holes with Osquips so I thought that I needed to draw one of those amazing beautiful critters.
Hungry OsquipI am starting to feel like drawing some dungeons too. Maybe need to add a lot of these ones to that one to. :)

fredag 9 maj 2014

Under: The first Expedition, part 3

I do apologize for any faults in the following text. To many numbers! They are not totaly set in stone and can still change in the future.

A mix of my own crazy ideas, a portion of Arduin and "Svärd och svartkonst".

Instead of rolling 3d6 and adding some racial modifier after meeting som prerequisite score and such; In Aenglum you choose a race and class; each of your choices show you how to roll one of the three parts of your initial characteristic score. Ok, this is the general idea anyways.

”1d4 + race + class”

Chart of stats


The Races of Aenglum


Race: Human; Northman
"the vikings of the north"
Str: 4+1d4 (6), Dex: 2+1d4 (4) Con: 4+1d4 (6), Wis: 1+1d4 (3), Int: 1d4 (2), Chr: 1+1d4 (3)

Race: Human; Midlander
"the common man in between the others"
Str: 2+1d4 (4), Dex: 4+1d4 (6) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1+1d4 (3), Int: 1+1d4 (3), Chr: 1+1d4 (3)

Race: Human; Southling
"The noble darkskinned men of the south"
Str: 2+1d4 (4), Dex: 2+1d4 (4) Con: 2+1d4 (4), Wis: 1+1d6 (4), Int: 1+1d6 (4), Chr: 2+1d4 (4)

Race: Moleman
"Some dig gold, and molemen love their jewels"
Str: 1d4 (2), Dex: 4+1d4 (6) Con: 1d4 (2), Wis: 1d6 (3), Int: 1d6 (3), Chr: 2+1d4 (4)

Race: Minotaur
"The true lords of the labyrinth"
Str: 4+2d4 (8), Dex: 1+1d4 (3) Con: 4+1d4 (6), Wis: 1d4 (2), Int: 1d4 (2), Chr: 1d4 (2)

Race: Swordelf
"the noble elven kind devoted to the arts of the sword"
Str: 1+1d4 (3), Dex: 4+1d4 (6) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1d6 (3), Int: 3+1d4 (5), Chr: 2+1d4 (4)

Race: Blackling (Black Elf)
"The gothic elven kind devoted to the black arts as they say"
Str: 1+1d4 (3), Dex: 1+1d4 (3) Con: 1+1d4 (3), Wis: 2+1d4 (4), Int: 4+1d4 (6), Chr: 1+1d4 (3)

Race: Dwarf
"These ones do dig gold, and slay orcs"
Str: 3+1d4 (5), Dex: 1d4 (2) Con: 4+1d4 (6), Wis: 2+1d4 (4), Int: 1+1d4 (3), Chr: 1+1d4 (3)

Race: Halfling
"not so tall still"
Str: 1d4 (2), Dex: 4+1d4 (6) Con: 1d4 (2), Wis: 1d6 (3), Int: 1d6 (3), Chr: 1d6 (3)

The Classes of Aenglum


Swordmage
The Swordmage combine both the arts of sword and Sorcery into one.
Str: 1+1d4 (3), Dex: 1+1d4 (3), Con: 1+1d4 (3), Wis: +1d4 (2), Int: 3+1d4 (5), Chr: 1+1d4 (3)

Fighter
The Fighter is a versatile combatant ready for just about any battle.
Str: 4+1d4 (6), Dex: 1+1d4 (3) Con: 2+1d4 (4), Wis: 1d4 (2), Int: 1d4 (2), Chr: 1d4(2)

Archer
An expert with ranged weapons.
Str: 2+1d4 (4), Dex: 3+1d4 (5) Con: 2+1d4 (4), Wis: 1d4 (2), Int: 1d4 (2), Chr: 1d4 (2)

Defender
A defender is most comfortable with armor and shield and can withstand more than most.
Str: 2+1d4 (4), Dex: 1d4+1 (3) Con: 4+1d4 (6), Wis: 1d4 (2), Int: 1d4 (2), Chr: 1d4 (2)

Ranger
The Ranger combines stealth with archery and light weapons. Comfortable in the wilderness.
Str: 1+1d4 (3), Dex: 3+1d4 (4) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1+1d4 (3), Int: 1d4 (2), Chr: 2+1d4 (4)

Dollmaster/Summoner
The Dollmasters of Aenglum transfer spirits into dolls.
Str: 1d4 (2), Dex: 1d4 (2) Con: 1d4 (2), Wis: 1d6 (3), Int: 4+1d4 (6), Chr: 1+1d4 (3)

Necromancer
The masters of black forbidden arts. They meddle with dark energies and animates the dead.
Str: 1d4 (2), Dex: 1d4 (2) Con: 1d4 (2), Wis: 1d6 (3), Int: 4+1d4 (6), Chr: 1+1d4 (3)

Mage
The mage are the most common magic user, master of all arcane. Their expertise spans many areas of knowledge and have the broadest range of spells.
Str: 1d4 (2), Dex: 1d4 (2) Con: 1d4 (2), Wis: 1d6 (3), Int: 4+1d4 (6), Chr: 1+1d4 (3)

Shadow Walker
The shadow walker is a master of the arcane specializing in stealth and transformation of the flesh.
Str: 1d4 (2), Dex: 2+1d4 (4) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1+1d4 (3), Int: 3+1d4 (5), Chr: 1d4 (2)

Assassin
A bringer of death. The assassin will use any diabolical means neccesary to dispose of his target.
Str: 1d4 (2), Dex: 3+1d4 (5) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1+1d4 (3), Int: 1+1d4 (3), Chr: 1+1d4 (3)

Thief
A master of stealth, burglary and lockpicking. The thief keep to the shadows.
Str: 1d4 (2), Dex: 4+1d4 (6) Con: 1+1d4 (3), Wis: 1d4+1 (3), Int: 1d4 (2), Chr: 1d4+1 (3)

Jester
While the thief hide in shadows, a jester is most comfortable in the open. Master of pranks and guile
Str: 1d4 (2), Dex: 3+1d4 (5) Con: 1d4 (2), Wis: 1+1d4 (3), Int: 1d4 (2), Chr: 3+1d4 (5)

Cleric
A man devoted to the gods of a temple of Aenglum. The cleric will do his temples bidding wherever it may lead.
Str: 1d4 (2), Dex: 1d4 (2) Con: 2+1d4 (4) , Wis: 3+1d4 (5), Int: 1d4 (2), Chr: 2+1d4 (4)

Healer
The healers are good hearted individuals that have put the needs of others before their own.
Str: 1d4 (2), Dex: 1+1d4 (3) Con: 1+1d4 (3), Wis: 3+1d4 (5), Int: 1d4 (2), Chr: 2+1d4 (4)

Witch
The witch has sold his/her soul to the old black forces in exchange for great power.

Str: 1d4 (2), Dex: 1+1d4 (3) Con: 1+1d4 (3), Wis: 2+1d4 (4), Int: 1d4 (2), Chr: 2+1d4 (4)  

onsdag 7 maj 2014

Under: The First Expedition, part 2

Some of the players of the first expedition have almost decided what they wanna play; not even one human at the moment which is something that have never happened before.

Roax
Minotaurs are making their way into Aenglum, and even though they lack a bit of smarts and will, I will not try to limit any race from becoming just about any class available. I will no let the rules come in the way from possibilities created from the crazy minds of my fellow players.

Mortissa Niebelim and the moleman Grott-Evert

Grott-Evert is a moleman from Ard-Buria, and Mortissa is a young Blackling (Black elven) acolyte of the order of Thanatos. The best thing is that I can't really grasp what they even mean with all their wishes but I am going to gladly approve of most things. It is only estetical and the dungeon of Under may be to hard a trail for them anyways in the end.

I am really looking forward to this and the decent is coming closer for each day.

måndag 5 maj 2014

Under: Den första expeditionen, del 1

Eftersom jag flyttar upp till Umeå snart, så kommer jag äntligen efter åratal av frånvaro, kunna spela Rollspel på en jämn basis. Både old school och nytt; jag vet bl a att det kommer bli någon vampyr-kampanj som kommer att dra igång, Grottröj på klossen och sedan mina egna projekt.

UNDER

Snart så är det dags för den första expeditionen till Under. Ett riktigt spännande tillfälle för främst mig som talat mig varm om denna förunderliga plats (här på bloggen dvs) och då också de spelare som har sina förväntningar på Under och dess omgivningar.

[En varningens ord är att den första gruppen består ovetandes av försökskaniner]

De spelbara Raserna

(skrev förut om de spelbara raserna på den här sidan)

Till Under kommer de flesta av Aenglums raser att dras av en eller annan anledning. Sex av dessa raser kommer att vara spelbara vid kampanjens början.

Människor

Inte mycket behöver väl sägas om människorna, de är rätt så standard och vanligt förekommande. Det finns tre distinkta grupper; och dessa är nordmännen, mittmarkarna och sydlingarna. Det är en hel del kulturella, religösa och nationella skillnader på dessa men det är ju främst för att det skall startas krig och annat elände som människorna verkar tycka är så nödvändigt och bra. Under och dess områden runt omkring har haft en hel del bosättningar men pga sitt nuvarande öde läge så kan man inte säga att något folkslag är mer representerat än något annat.
  • Nordmän
Dessa storvuxna män och kvinnor från norra Aenglum är vana att leva i både farlig miljö och ogästvänligt väder. De flesta kommer ifrån små avskilda byar utan större kontakt med omvärlden. Nordmän är ättlingar till folk som funnits på Aenglum sedan urminnes tider. Deras historia är knapphändigt sparad i runskrift på stenblock. Deras hår är mot det ljusare hållet och blågrå ögon och skägg är vanliga karaktärsdrag

  • Sydlingar
Sydlingarna landsteg på kontinenten och grundade det stora riket. De är enligt sig själv de mest upplysta och sanna herrarna av Aenglum. Men imperiet Aenglum är numera i ruiner och sakta och säkert så får de lära sig att samarbeta med andra och kanske se att det är nya tider nu. En Sydling är ofta lite mer mörk i hyn och mörkare hår än sina nordligare kusiner. Det syns att de är komna ifrån mer soliga områden med sjöfart och kuster.

  • Mittmarkarna
Innan Sydlingarna anlände så var det Mittmarkare som hade sina bosättningar på sydkusten och upp mot norr. Numera ser man de nästan uteslutande i inlandet och kungariket Fridshem består nästan uteslutande av Mittmarkare. Röd och brunhåriga och ljuslätta kan man beskriva deras utseende som.Mullvadsfolket

Mullvadarna (som de inte gillar att man kallar dom) var ett besynnerligt djurfolk som kom vandrade ifrån fjärran land i väster och slog sig ner och grundade vad människan bara kallar för mullvadskullarna men som de själva kallar Ard Buria. De är kända som sluga affärsmän och några av de mer kända mullvadarna verkar ha en dragning till den undre världen (och då pratar vi inte om under marken).


Småväxta och halvblinda men kompenserar detta med sin smidighet och vana att leva i mörkret.


Alverna

De Aver som går att spela i Aenglum är Svärdsalver och Svartlingar; (pysslar respektive med svärd eller svartkonst ;) ) Långlivade och mystiska varelser; det sägs att de härstammar från älvor och mystiska väsen.

  • Svärdsalver
Dessa alver som följde med Sydlingarna när de kom till kontinenten slog sig ner på Svärdsöarna redan ifrån början. Deras vackra skinande städer är legendariska. Långt svart hår och böljande kläder är deras kännetecken och ej att förglömma de vackra dödliga svärd de i regel har.

  • Svartalver eller Svartlingar
Dessa mystiska alver har slagit sig ner i människornas land där de ofta med sina uråldriga skatter köpt in sig i samhället och integrerat sig i alla viktiga organ. De håller sig dock i skymundan och det sägs att de pysslar med gamla mäktiga krafter och gudar i mystiska ritualer på deras stora herrgårdar. Sanningen är nog en helt annan men de är rätt så skygga. Deras hud har en gråaktig ton, mörka ögon och kritvitt långt hår. Ofta rätt så aristokratiskt klädda i vackra tyger.

Dvärgarna

Dvärgarna är hårda och skäggiga som aldrig förr. (se Dvärgatid här på bloggen för mer information)

  • Urdvärgar
I de nordliga bergen lever de dvärgar som genom årtusenden fört sitt krig mot mörkret och inkräktare av olika slag. De är färre till antalet nu - decimerade av krig och elände, men likväl stålsatta i sin tro och hängivenhet. Urdvärgarna är kända som stora krigare, och är ofta bepansrade och tungt beväpnade.

  • Nydvärg
I de sydliga bergen lever nydvärgarna som följde med sydlingarna när de kom till Aenglum. Mest kända av nydvärgarna är guldlockarna som lever upp till sitt namn med gyllene hår och blå ögon. Det senaste årtusendet har varit mer skonsamt för dessa dvärgklaner än sina nordliga bröder.

Minotaurerna

Det senaste tillskottet av spelbara raser är Minotaurerna. Stora starka bestar till hälften en tjur och till andra hälften en humanoid av annan valör.

Halvlingarna


Småfolket har små sporadiiska byar i utkanterna av människans land och håller sig för sig själv men förlitar sig på att just människan skall försvara mot eventuella hot. Det finns olika sorters halvlingar så som snöfötter och hårfötter vilka lever på olika breddgrader men de har gemensamt att de är mycket små och är bra på att smyga.
Spelbara klasser i UNDER

(här står det om klasserna)

Krigare (3 olika sorter), utbygdsjägare,  tempelriddare, präst (3 olika sorter), häxjägare, tjuv (3 olika sorter), magiker (3 olika sorter) samt svärdsmagiker. 

Vissa av klasserna kommer nog ändras smått med tiden; kanske falla bort och nya tillkomma. Framtiden får utvisa.


Art of today: Minotaur directions

With a minotaur in a group of adventurers. Who is gonna tell that bull to not follow every red cloth in the labyrint?


lördag 3 maj 2014

Art of today: A female minotaur Thief

Inspired by minotaurs as a playable race and was thinking of breaking out from the norm and make both a female and a thief character.

The first question was how to make a minotaur even look female. I think I made it look femenin enough.


And then to have it look stealthy enough and still be a minotaur. 

In the end I think I lean to think that minotaurs really should be a playable race in Aenglum. What do you think?

Dagens Bild: Troll

Idag får det bli ett troll som ritades under en rast på jobbet.


torsdag 1 maj 2014

Mini Review: Living Steel RPG

Brukar ju inte normalt göra någon Review men idag får det bli en liten sådan om Living Steel, ett rollspel utgettt av leading edge games på 80-talet. Likt alla andra spel som gavs ut av dessa så var de alla enormt taktiska och överdrivet realistiska. Det är ingen överdrivt att säga att det skulle systematiskt ta en timme för den minsta sak att utredas och slås på enorma tabeller för att man i slutändan skulle få ett så tydligt resultat som möjligt.

Det fanns en viss charm bakom detta realistiska, främst då i Living Steel som utspelade sig i en postapokalyptisk framtid på semesterplaneten Rhand. Jag tror jag har påbörjat 10-talet kampanjer i denna värld och just början är den charmigaste biten. Att slå fram en karaktär och få se vilka kampanjer (olika krig som utspelade sig innan Rhands fall) vilka grundegenskaper man hade och hur de alla samspelade. Vilken utrustning man hade och ja, det var ett sant nöje med karaktärsskapandet.

Det var väl när man väl kom igång med spelet och reglerna sinkade ner allt som det alltid tog stopp. Det och det faktum att jag aldrig blev nöjd med engagemanget hos spelarna jag hade. Att leva upp till de sju svärdens personligheter och engagemang går väl endast att jämföras med att få någon att porträttera en spacemarine i w40k på ett övertygande sätt. Kanske är det enklare med en grupp 35-50 åriga gamla rollspelsrävar med ett ton erfarenhet och förhoppningsvis det lilla extra... vad det nu kan vara?

De Sju Svärden

Kortfattat kan man väl säga att de sju svärden var elitsoldater ifrån de sju världarna. Dessa soldater som upphöll de främsta av ideal för den främsta av samhällen, att jämföra med paladinerna ifrån rollspelet som var först och störst. De var försvarare av en utopi som förverkligats, i ett ständigt krig mot det onda imperiet och ett fåtal andra raser; främst dragoncrest. Dragoncrest och de sju svärden var egentligen lika nobla och de hade i krig mot varandra tagit efter en hel del av varandra; främst the living steel; en mycket flexibel framtida rustning som gav detta rollspel sitt namn. Det var denna kraftrustning som gav de sju svärden en fördel mot imperiet; ja, förutom då lite coola rymdskepp och annat.

Undergången

Det som man i början av kampanjen inte riktigt vet är att de sju världarna till slut föll mot imperiet och att rollpersonerna representerar det sista hoppet ifrån deras fallna civilisation. De får endast ett ord, "Phoenix", vilket är kodordet att de i små oberoende grupper skall arbeta för att åter skapa de sju världarna... typ.

Det var länge sedan jag läste böckerna och en del har jag glömt men det jag med grym övertygelse kommer ihåg är hur mycket jag älskar den rika historien och härliga värld dessa böcker bygger upp. Reglerna är skräp även om de är en del av charmen av vad Living Steel är. Men det finns ju en anledning varför ingen lirar Phoenix command och liknande spel. (Rätta mig om jag har fel ;) )

Återbyggandet

Det finns en hel uppsjö i regelväg och ideer i böckerna om hur man bygger upp en värld och vars man skall skaffa det nödvändiga för överlevnad i denna nya grymma värld våra hjältar vaknat upp till.

Fienderna man kan stöta på är allt ifrån Vissers, imperials, warlords till rasen Spectrals och deras underhuggare vilket jag inte vill gå in på allt för mycket. Tänk bara w40k gone mad max + valfria post apocalyptiska filmer. 

Det döljer sig också alltid en mycket cool story i allt detta - något jag betvivlar aldrig riktigt slutfördes innan de i Leading Edge gick och blev Raketingenjörer. Det ger det hela bara en extra krydda av mystik vilket jag bara ser som ett stort plus.

Slutrabblat om detta för idag. Klart slut!

Ny logga på Aenglum

Man måste ju uppdatera sig ibland och då jag inte ville att denna banner skulle gå till spillo så fick det bli ett byte idag. Tycker själv att den vart ganska fräsig.


Passar ju i både små och stora storlekar tror jag bestämt. Tärningen är en placeholder tills det att jag tecknat en egen variant.