fredag 5 juli 2013

Den ytterst lilla tävlingen om helgon, tavlor och andra saker!

Utlyser en minitävling för att få lite variation på helgon, konst och andra saker rörande Gudar och Religion i Aenglum/Under. Tack så mycket alla nördar på Rollspel.nu , SoS facebook och SoS google+ som kanske hjälper till ;)

Priset är en plats i Credits i den utgåva som kanske aldrig kommer men ifall den kommer så kommer vinnarna att pryda dess obetydliga sida!! Fantastiskt eller hur? Utöver detta så vinner man min tacksamhet för visat intresse och att kunna roa mig med intressanta poster!

Spelregler: Kom på passande helgon, konst och annat och det skall passa in i följande koncept! Punkt!
Det som är markerat i Rött är exempel på helgon.

* Helgonen skall tillhöra någon av "de sex"
* Konst kan vara allt ifrån heliga reliker, tavlor och mosaiker, böcker och symboler.
* Med konceptet menas Under och Aenglum och inte Yttre rymden, laservapen eller liknande.

När? Nu!
Varför? För att era ideer är grymma och coola!
Hur? Förmedla era bidrag varhelst ni tror att jag kommer att läsa det! Facebook, Rollspel.nu eller Google+ spelar ingen roll! Så länge jag har läst bidraget så är det med i tävlingen!

Aenglum/Under: Gudar och Religion

“Må Solfaderns varma ljus lysa över er och vägleda er längst den sanna vägen; och skulle ni komma på avvägar må hans eld rena er från skammen i evigheten!”


Religion är mycket viktigt i Aenglum. Templen styr sina undersåtar med rättfärdiga hot om evig fördömelse. Gudarna är också påtagligt bevisade så det är inte en stor fråga om tro på deras existens, mer kanske en förhoppning och tro att man hänger sig åt en gud som vill en gott.


De “accepterade” gudarna i Aenglum går under namnet ‘De sex’. Fem av dessa sex kom med “landsättningen” dvs då det Aenglumska riket grundades. Med flertal krig och hårt arbete så lärde sig alla i det nya riket att de fem var “de sanna gudarna”. När Aenglum slog sig samman med nordriket så accepterades “vinterkonungen” som den sjätte guden.


Hundratals år har gått sedan de flesta andra religioner övergivits så ‘de sex templen’ styr och ställer utan något större motstånd. I det fördolda eller på avlägsna platser så finns det dock oräkneliga kulter till mörka gudar, sekter till diaboliska undergudar och mordiska varelser. Häxor och Häxmästare döljer sig i skogar och mitt bland folket. Folk med mystiska kunskaper från de uråldriga krafterna. De flesta magiker accepteras men med sin själs eviga fördömelse som insats.


Rent tekniskt kan man oftast se att riket accepterar elementen eld, luft och natur men att jord är i regel ansett främmande och skrämmande. Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara “ondska”, men behandlas ofta som så. Klasser och Folkslag som berörs av detta är alltså; Magiker, dockmästare, skuggmagiker, svärdsmagiker, häxor och häxmästare (trots att de är element luft) samt svartalver.


Gudarna

Även om här listas ett antal specifika gudar så är det inte på något sätt det exakta antalet gudar som finns;  Detta är bara de vanligaste och mest dyrkade.


Aeidmar (Äjdmar)
element: eld titel: “Solfadern” Främsta orden: Det eviga ljusets tempel
Aeidmar är den största guden i Aenglum. Han kan för de rättrogna (vilket måste sägas är rätt så många i Aenglum) framstå som den godaste och barmhärtigaste av alla ädla gudar men sanningen är att det är också en mycket aggressiv och dominant gud. Han personifieras bl a av imperialismens anda - att erövra och kuva allt omkring sig med våld om så krävs. Följare av Aeidmar kan vara något pompösa och arroganta i sitt uppträdande, men också envetet målmedvetna.


1t6 Helgon av Aeidmar:
1. Reimdar Beskyddaren I Solfaderns namn besegrade Reimdar med en mindre styrka en hel orcarme som anföll i södern. På en kulle mötte i slutet av striden Reimdar en enorm orcledare som höll på att besegra honom men i sista sekund sken solen över kullen och han fick en sista uns av styrka och besegrade ledaren; och med ett vrål fick Reimdar de sista orcerna att falla död ner i rena förskräckelsen, just innan han själv miste livet. En staty är rest på kullen och i en krypta därunder ligger ännu Reimdar Beskyddaren med sitt helgade svärd.
Man ber till honom för att få kraft när det är som mörkast.


2. Marindia Ljusryttaren Marindia var en framstående tempelriddare av det brinnande svärdets heliga orden. Hon lyckades under sin livstid med de mest svåra av heliga uppdrag. Det sades att hon med endast en blick kunde få de vandöda att börja brinna i Solfaderns namn.
Man ber till henne då man står inför de vandöda och behöver styrka i att besegra dessa, eller mod i att klara en svår uppgift.
3. Soljungfrun Lucianda Hon hade svurit sitt liv till Solfadern och spenderade sitt liv i kloster. Hon födde fyra jungfrufödslar under sin livstid. Fyra söner som alla kom att bli framstående män i kampen mot mörkret. Den sista födde hon inlåst i ett torn där det var tekniskt omöjligt för henne att ha varit med en man. Hon upphöjdes till helgon 15 år före hennes egen död.
Man ber till henne för att få starka barn - troligen också för att Solfadern skall vara fadern.


Haergmor (Härgmår)
element: eld/luft titel: “Vinterkonungen” Främsta orden: De vita
Haergmor var en av nordmännens största gudar och den enda som öppet återstår av dessa. Vinterkonungen står för mod och ära. Det främsta för dessa är att få dö i strid för att få återuppstå i vintersalen och dricka mjöd med förfäderna. Följare av Haergmor kan vara något oförlåtande mot folk som visat sig svaga och rädda, men ställer oftast samma krav på sig själva.


Laeendur (läj-en-dur)
element: luft titel: “Hjälparen” Främsta orden: Gryningsljus
Laeendur porträtteras ofta som en evigt ung och viril man dansandes i vackra trädgårdar och gröna ängar med den blå himlen ovanför. Denna gudom står för vård för de sjuka, mycket sex och gränslös lycka. Det finns oftast inte tillstymelsen till våld bland de trogna utan de anses vara rätt så mjäkiga och ofarliga. Följare av Laeendur kan vara något omständiga och enerverande, men är också väldigt hjälpsamma och generösa.


Dyincae (dy-in-sä)
element: natur titel: “Lövdrottningen” Främsta orden: De tusen lövens tempel.
Lövens drottning är en gudinna av jakt och natur och är för druider, jägare och små samhällen i det vilda. Hon är den som håller en trygg, säker och varm; hon som leder en hem om man gått vilse.


Elmendar (el-män-darr)
element: natur  titel: “Vandraren” Främsta orden:

En gud för resande och tjuvar. (more to come)


Seressa (Se-rässa)
element: natur/eld titel: “Den röda drottningen” Främsta orden:

Seressa är den röda hämnande drottningen. Hon syns oftast som en vacker kvinna som står snett bakom Aeidmar och ser allvarlig ut. De två är syskon och det kan man se på deras temprament. Seressa är så pass krävande att det behövs riktiga renlevnadsmänniskor för att kunna göra henne nöjd. Seressa drar till sig mängder av häxjägare och har startat fler än en inkvisition. Hon uppmuntrar till hemliga ordnar som tar rättvisan i egna händer, eller som hon ser det “den äkta rättvisan”.

3 kommentarer:

  1. Jag har en ny egen liten blogg, kan jag skriva mitt tävlingsbidrag där och skicka dig länken?

    SvaraRadera
  2. självklart! "Så länge jag har läst bidraget så är det med i tävlingen!" ;)

    SvaraRadera
  3. Håll till godo: http://ablanathanalba.blogspot.se/2013/07/hagiografier.html?m=1

    SvaraRadera