söndag 21 juli 2013

Under: Dagens Monster: Svärdsalv Svärdsmagiker

Alla monster är ju inte slemmiga drägglande kreatur utan kan vara spelbara folkslag med spelbara klasser. Idag tittar vi på Svärdsalver med klassen svärdsmagiker.

Svärdsalv/Svärdsmagiker

De håller sig oftast på Svärdsöarna men ibland så får de ett kall att söka sig till fastlandet.  Ett svärd för en svärdsalv är en del av honom; dessa vapen som gått från far till son i generationen. Många svärd är så gamla att de tros komma ifrån den gamla världen. De kom hit med de äldsta av alver vid den stora landstigningen.

De som väljer att bli mästare inom svärdsmagin kan med tiden bli en av de farligaste motståndare man kan tänka sig. Deras rigorösa träning och långa leverne kan inte leda till annat än fulländade krigare.

Den trehövdade drakens lärling
Element: Jord/Eld
Antal: oftast 1
Förflyttning: x1
Stridsmoral: 3t6
Liv: 10
Försvar: 14 (smidig +1 och lätt rustning +3)
Attack: +2 (svärd)
Skada: 1t6
Speciella förmågor: Ett med svärdet + svärdsmagi*
Svärdsalver har i grunden +1 eller mer med svärd + mer*

Den trehövdade drakens mästare
Element: Jord/Eld
Antal: oftast 1
Förflyttning: x1
Stridsmoral: 5t6
Liv: 10
Försvar: 14 (smidig +1 och lätt rustning +3)
Attack: +3 (svärd)
Skada: 1t8
Speciella förmågor: Ett med svärdet + svärdsmagi*

Svärdsmagi= Vad passar i under för dessa svärdsmagiker? Har du som läser någon tanke?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar