söndag 28 juli 2013

Under: Expeditionens Manskap, del 1

När man skall ut på expedition är det bra att ha med sig en skara underlydande folk av olika specialitet. Detta skall uppmuntras och bejakas och det skall vara lätt att förstå sig på hur och vad man får med sig.

Det finns tre sorter av sätt få tag på folk; De som man måste söka rätt på, de som söker rätt på en och de som är redo att hyras på lämpligt ställe.

De man måste söka rätt på är troligen de mest egensinniga men också dugligaste. De som söker rätt på en är oftast de mest dumma eller våghalsiga och de som man hyr på lämpliga ställen är nog oftast de som arbetar för brödfödan och inte gör så mycket väsen av sig. Denna analys är helt tagen utan empiriska fakta och bör inte tas på fullaste allvar.

Vi delar sedan in manskapet i ytterligare tre grupper; knegarna som gör skitjobbet, konnässörerna som är ena riktiga förståsigpåare och kan sin sak inom t ex ett hantverk. Sedan har vi hyrsvärden, soldaterna och de som kan slåss.

(Kompanjonerna (karaktärsdrivna bundsförvanter) tar vi senare i del 3.)

Gråbro

I en stad på gränsen mot vildmark och äventyr så kan man lätt få tag på både det ena och det andra, beroende på vad man nu är ute efter. 

Knegare är väl lättast att snappa upp och det finns flera institutioner som tillhandahåller knegare för välskötta expeditioner. 
 • Bärare är den simplaste och vanligaste knegaren. En skråansluten bärare tar 1 härding och 2 pulingar men hittar man en på egen hand så kan de nöja sig med en 1 härding per dag. För en resa till Under ifrån Gråbro så tar de oftast 8 härdingar i förskott.
 • Lakejer figurerar som assistenter och springpojkar och har oftast en låg ålder och ringa erfarenhet. De har ett större ansvar än bärarna som endast skall bära och får ofta sköta basala "hushållssysslor" och springa med meddelanden. De har runt 3 härdingar i lön om dagen. För en expedition till Under så tar de oftast ett förskott på 2 Aenglar och 4 härdingar.
 • Körkarlar har djurdragna vagnar de forslar expeditioners material och utrustning med. De tar runt 5 härdingar om dagen för att köra. En resa till Under ifrån gråbro tar de i snitt 4 Aenglar i förskott för.
 • Sömmare kan sy ihop trasiga kläder, säckar och ting i tyg. De tar 2 härdingar om dagen och för en expedition till Under så får man vara beredd att lägga ut 1 Aengel och 6 härdingar.
 • Murare kan hantera stenarbete. De tar 4 härdingar om dagen.
 • Snickare kan hantera träarbete. De tar 3 härdingar om dagen.
 • Läderarbetare kan hantera läder. De tar 2 härdingar om dagen.
 • Ljusbärare är en av de uslare sysslor en knegare kan få. Dessa tillfaller i regel unga pojkar ifrån fattigaste kvarteren. De får dock 1 härding om dagen. De bär lättare än bärarna men tvingas att gå i de främre leden i expeditionen.
Konnässörer
Om knegare är lätta att snappa upp så är det genast mycket svårare att få tag på de mer kunniga individer som är specialiserade inom ett visst område. Dessa personer är också mycket dyrare i drift än de obetydliga lekmännen inom knegarkåren. 

 • Rustmakare är specialiserade på att ta hand om och fixa till rustningar men kan också om tiden tillåter tillverka nya rustningsdelar.För en expedition på 30 man behövs en Rustmakare. En Rustmakare tar 50 Aenglar x talangnivå per månad. (Talangnivå 1; kan hantera läder, fjäll och nitläder, talangnivå 2; kan hantera Ringbrynjor, talangnivå 3; kan hantera alla rustningar.)  
 • Grovsmeder är skickliga på att tillverka grova smiderier som hästskor, pilspetsar och morgonstjärnor men är inte tränade på finare sniderier.För en expedition på 30 man behövs en smed. Dessa smeder tar 30 Aenglar för en månads arbete.
 • Dvärgisk smed. Dessa smeder slår de mänskliga med hästlängder men kostar också därefter. De tar 150 Aenglar för en månads arbete.
 • Ingenjörer behövs om det skall byggas bättre konstruktioner än simpla hyddor och de enklaste husen. De tar runt 100 Aenglar i månaden.
 • Juvelerare kan fixa till och värdesätta alla juveler och värdefulla stenar som expeditionen stöter på. De tar runt 100 Aenglar i månaden.
 • Alkemister är ovanliga men kan komponera ihop värdefulla trolldrycker och smörjor. De kan också tillverka motgifter och allehanda vätskor som kan vara till användning. Dessa kufiska figurer tar 200 Aenglar i grundlön men kräver oftast ytterligare betalning för eventuella utgifter.
Hyrsvärd
Redo för strid och tar en mer offensiv roll i expeditioner. Både individer och färdiga band av legosoldater  finns att tillgå.

 • Bågskytt (långbåge) Skickliga med både långbåge och närstridsvapen. De tar 4 Aenglar i månaden. De är bra rustade och kan mycket väl ta hand om sig själv. Stridsmoral: 4, Liv: 4, Närstrid: +1, Avstånd: +1, Skada; Långbåge 1t4+1, Långsvärd 1t4+1 , Försvar: 14 Mentalt: 10
 • Bågskytt (kortbåge) En låttare typ av bågskytt sett till den ovan. De har ofta mindre utbildning och erfarenhet. De tar 2 Aenglar i månaden. Stridsmoral: 4, Liv: 4, Närstrid: +0, Avstånd: +1, Skada; kortbåge 1t4+1, kortsvärd 1t4 , Försvar: 12 Mentalt: 10
 • Kapten En kapten krävs för att leda ett större antal män. De är av Rang (slå 1t6, 1-3;rang 5, 4-6; Rang 6) och kan leda 15 man per rang alternativt 1 löjtnant per rang. De tar betalt (30 x rang) Aenglar i månadslön. En kapten med Rang 5 har följande värden Stridsmoral: 5t10, Liv: 10 , Närstrid: +6, Avstånd: +3, Skada; Långsvärd 1t10+1 , Försvar: 15 Mentalt: 10
 • Löjtnant Dessa jobbar under kaptenerna De är av Rang (slå 1t6, 1-3; Rang 3, 4-6; Rang 4) och kan leda 10 man per rang, alternativt 1 sergeant per rang. De tar betalt (30 x rang) Aenglar i månadslön. En Löjtnant av Rang 3 har följande värden; Stridsmoral: 3t10, Liv: 10, Närstrid: +4, Avstånd: +2, Skada; Långsvärd 1t8+1 , Försvar: 15 Mentalt: 10
 • Sergeanter Dessa jobbar under löjtnanterna. De är av Rang (slå 1t6, 1-3; Rang 1, 4-6; Rang 2) De kan leda 8 man per rang. De vill normalt ha betalt 30 Aenglar i månaden. En Sergeant av Rang 1 har följande värden Stridsmoral: 6+1t4, Liv: samma som SM, Närstrid: +2, Avstånd: +1, Skada; Långsvärd 1t8+1 , Försvar: 15 Mentalt: 10
 • Armborstskytt Kostar 2 Aenglar i månaden. Försvar: 12
 • Tung Fotsoldat Kostar 2 Aenglar i månaden. Försvar: 14-15
 • Lätt fotsoldat Kostar 1 Aengel i månaden. Försvar: 12-13
 • Hästburna soldater är ovanligare att få tag på och kostar 2 Aenglar extra i månaden utöver dess normala lön.
Om inte annat angetts ovan så är de flesta i manskapet Rang 0 och klasslösa, detta inklusive hyrsvärden. "Sergeanten" är Rang 1 eller 2 och således den starkaste individen i en liten grupp otestade legosoldater.

Mer i del 2 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar