torsdag 18 juli 2013

Under: Vapen och skada del 2

Vad är ett Klassbaserat skadesystem? Det är ett system som säger att ett vapen är farligare i händerna på någon som är tränad att hantera vapnet. Det är ett system som per automatik inte gör den lilla farmarens son till Conan bara för att han kan hålla i ett tvåhandssvärd. Det är inte längre vapnet i sig som är farligt utan personen som håller i det!

"Guns don't kill people! People kill people!"

Varje vapen har alltså 0 i skada med en viss modifikation om det är magiskt eller liknande. Det är sedemera gruppen vapnet tillhör i händerna på den som använder det som sätter en skadetärning.
T ex om Magikern i gruppen slänger över sin stav till krigaren så gör den helt olika skada. Magikern gör 1t4, krigaren i detta fall kanske 1t8 och en tjuv skulle kunna göra 1t6 i skada. Samma vapen men ack så olika resultat.

Klasserna och deras tärningar

Krigare
Bäst tränad i vapenkonst och har klart störst skadepotential med det hen har i händerna. Kommer med rang få högre skadetärningar. En krigare i Under är helt klart en kraft att räkna med. Krigare kan vara soldater, hyrsvärd eller vapenmästare; Ja, alla som tillängnat sitt liv till någon form av väpnad kamp.
Rang 1: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t6
Rang 3: Lätta t6, Medel t8, Tunga t10, Avstånd t6
Rang 5: Lätta t6, Medel t10, Tunga t12, Avstånd t6

Rustbärare 
Till en början snarlik krigaren men Rustbäraren kommer efter ett tag mer avika till försvar och ökar egentligen aldrig skadan något mer. Rustbärare i Under kan vara baronens riddare eller alla som förstår värdet av att skydda sig med rustning och sköld.
Rang 1: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t6
Rang 5: Lätta t6, Medel t8, Tunga t10, Avstånd t6

Bågskytt 
Bågskyttens styrka sitter i avstånd och kommer på kort tid vara den som delar ut mest skada med pil och båge. En bågskytt i Under kan vara någon som tränats i en arme eller har tjänat en sådan roll ibland hyrsvärd eller liknande.
Rang 1: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t8
Rang 3: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t10
Rang 5: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t12

Utbygdsjägare 
Denna klass drar av både tjuven och bågskytten. Som den vane jägaren så är den till en början jämnfarlig som bågskytten.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t6
Rang 3: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t8
Rang 5: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t10

Tempelriddare
Dessa religösa förkämpar är väl tränade för strid men deras religösa ceremonier och förehavanden gör att de inte kommer upp till samma potential som krigare eller de rena eldelementen.
Rang 1: Lätta t4, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6
Rang 3: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t6

Präst
Dessa män och kvinnor tränar en hel del men deras religösa sysslor tar upp för mycket tid.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t4, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Helare
Den minst stridsdugliga klassen bland vindens element. Helarens uppgift är att hela och inte skada vilket avspeglar sig på deras skadetärningar.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4

Häxa
Häxor och Häxmästare
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t4, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Häxjägare
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t6
Rang 3: Lätta t4, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Tjuv
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Lönnmördare
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Gycklare
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t6

Skuggmästare 
Skuggmästarna har inte lärt sig att vara i det fördolda för att sedan spela med sådana rena kort som att attackera fiender rakt på. Flera av deras förmågor kan användas offensivt men det innebär i regel inte att de behöver plocka upp ett vapen.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t4, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t4
Rang 5: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t4

Magiker
Magiker likt de andra magiklasserna är aldrig att räkna med i någon form av strid med vapen. Deras tid har spenderats på helt andra saker än att skjuta på halmdockor eller sparra med väpnarna nere på gården.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4

Dockmästare
Dockmästare likt de andra magiklasserna är aldrig att räkna med i någon form av strid med vapen. Deras tid har spenderats på helt andra saker än att skjuta på halmdockor eller sparra med väpnarna nere på gården.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4

Nekromantiker 
Nekromantiker likt de andra magiklasserna är aldrig att räkna med i någon form av strid med vapen. Deras tid har spenderats på helt andra saker än att skjuta på halmdockor eller sparra med väpnarna nere på gården.
Rang 1: Lätta t4, Medel t4, Tunga t4, Avstånd t4

Svärdsmagiker
En svärdsmagiker kan aldrig mäta sig med krigare eller andra krigiska klasser sett till varken skickligheten med svärdet eller den skada han gör, men de offensiva kvaliteterna hos en svärdsmagiker bör dock aldrig underskattas. De har fler trick i rockärmen än så.
Rang 1: Lätta t6, Medel t6, Tunga t6, Avstånd t4
Rang 3: Lätta t6, Medel t8, Tunga t8, Avstånd t4

Har snyggat till mina tankar kring skadetärningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar