torsdag 30 augusti 2012

Aénglums Dvärgar


Dvärgar i Aénglum

Det finns några olika dvärgsorter i Aénglum. Vissa har härjat omkring i riket sedan urminnes tider kallade urdvärgarna och några kom med människan då de anlände i det fjärde hjulet, dessa kallade nydvärgar. Nedan så berättas det historier och legender om respektive Dvärgsort. Man får ta dessa med en nypa salt då det är ett hopkok av hörsägen som knytits ihop till vad som är en grund på vad folk i Aénglum skulle sägas kunna tro på.


Restriktioner: Man måste ha en fysik på minst 9 för att effektivt spela dvärg. Om man spelar dvärg utan att ha uppnått fysik på 9 så tappar man rasfördelar och kan ej spela rasklassen.

Guldlockarna

UrsprungGuldlockarna kom samtidigt som de första människorna från det forna imperiet bortom slöjan. Människorna anlände till det nya landet som sedan kom att bli konungarket Aénglum medan Guldlockarna slog sig ner i Kronbergen i sydvästra Aénglum inte långt ifrån människornas huvudstad.

Till en början så var Guldlockarna en mycket viktig kugge i detta nya expanderade rike och var främsta leverantörer av vapen, rustningar, fortifikationer och teknologi. Men de nya herrarna av Aénglum glömde någonstans i sin maktblindhet bort att man inte kan ta saker för givet här i världen. De hade startat denna kampanj som bröder för en fri värld men från där Guldlockarna stod så blev de förskräckta över det sätt som det nya riket grundades på.
Mot slutet av kampanjen så bestämde sig ”De Tre”, som Guldlockarna kallar sitt styre, för att de skulle dra sig tillbaka in i Kronbergen till Björnfästet, och där efter begränsa sitt vidare samarbete med människan.

Nutid: Guldlockarna residerar ännu till denna dag i björnfästet i Kronbergen. Det är en stolt folkslag som anser sig förnämare än just precis alla andra. De styrs av ”De tre” vilka styr som konungar till den dag då slöjan skall lätta och den riktiga konungen skall kalla dom till hammartronen i den första salen. Man kan säga att Guldlockarna har en uppsjö av skrönor och legender i vilka de självklart figurerar som en av de mest gyllne av folk med den bördigaste börd och ädlaste av öden. Med detta sagt så är de också ett ädelt folk som stundom lämnar sina underjordiska salar för att bege sig ut för att se världen. En viss del av guldlockarna, främst de yngre generationerna anser att legenderna är bara drömmar från det förflutna och till stor del bara tomma ord som ekar i det gamla berget.

I björnfästets djup så hugger guldlockarna fram till idag en stor del av det guld och silver som präglas till rikets mynt i huvudstadens stora myntverk. Samarbetet mellan Guldlockarna och människorna i konungens krona är lite ansträngt och det tros bero på de meningsskiljaktigheter som hände för så länge sedan och borde vara bortglömt men som man säger så ärver man ju sina fäders synder.

Utseende: De har sitt namn tagit efter de gyllene lockar som hänger som en lejonskrud ifrån deras anleten. Guldlockarna är blonda till vitaste vit till hårfärgen. Korkskruvslockar och flätade långa blonda skägg så praktfullt som man kan tänka sig.Självklart blå eller smaragdgröna ögon. En guldlock klär sig oftast i så ädla färger de bara kan få tag på – Guldaktigt gult och ädlaste vitt var modet till en början men för att särskilja sig från varandra så har med åren det blivit inslag med smaragdgrönt, rosenrött, himmelsblått och kungligt purpur. Om en utomstående skulle förstå sig på hur guldlockarna tänker och agerar skulle dom möjligen funnit det smått roande.


Rasförmågor:
Våra förfäders vapen +1 attack med stridshammare och Yxa
Stenens söner: Guldlockarna har en naturlig insikt i bergets och stenens beskaffenhet, och kan exempelvis bedöma om det finns risk för ras och är bra på att finna lönngångar och upptäcka fällor av sten.
Magisk motståndskraft: Guldlockar är resistenta mot magi.


Kortskägg

Ursprung: Kortskäggen kom samtidigt med Guldlockarna. Civiliserade Dvärgar i människoland men bespottade av de andra dvärgarna för att inte vara dvärglika. Kortskäggen har tappat stora delar av sina underjordiska färdigheter och har fått kompensera dessa med färdigheter för ovan jord. Sanningen att säga så var kortskäggen inte med på de första skeppen som anlände till Aénglum utan de kom först senare. Imigranter från Imperiet med drömmar om att kunna göra sig en hacka i det nya landet. Till skillnad från Guldlockarna så slogs inte kortskägg i någon speciell dvärgarmé utan de uppgick i de reguljära mänskliga trupperna.

Nutid: Kortskäggen slog sig ned främst i de bördiga delarna av centrala Aénglum ofta som smeder och hantverkare. De är boendes i eller kring mäniskornas byar och vissa familjer har uppnått en viss status i dessa samhällen.

Utseende: Stornäsade och ljust brunhåriga. Håller sitt skägg kort och det finns de som till och med rakar sig och är både kal eller har mushtach. Bruna eller Blå ögon är vanligast. Rönnhåsarna som en klan kallar sig i Rönnheda är kända för sina spetsiga hattar de bär på sina huvuden och sina träskor– de är också kända för att vara smått mystiska i en redan mystisk förläning – arbetandes på gårdarna runt förläningen.

Rasförmågor: Kortskäggen skiljer sig en del från de andra dvärgarna på fler än en punkt.

Smygare Om Kortskägget inte har en tyngre rustning så är dessa märkligt bra på att smyga och får +4 på slag som innefattar smyga och gömma sig. De är också svåra att överaska och får +2 på dessa slag.

Gråskägg

Ursprung: Gråskäggen från Dhuálar är stolta över sitt ursprung men kommer ändå rätt så överens med de andra folkslagen. Jämfört med Thumlinn så anses Gråskäggen nästan snälla och gemytliga. De tillhör urdvärgarna och är en av de ursprungliga raserna från Aénglum.

Nutid: Gråskägg

Utseende: Gråhåriga från födseln – enstaka vithåriga. Håller sina skägg långa och prydliga. Gråskäggen är också ofta tatuerade i rituella mönster eller helig symbolism till jordgudinnan.

Rasförmågor: Gråskägg är de mest själsliga av dvärgraserna.
Stenens söner: Gråskägg har en naturlig insikt i bergets och stenens beskaffenhet, och kan exempelvis bedöma om det finns risk för ras och är bra på att finna lönngångar och upptäcka fällor av sten.
 Nattsyn: Gråskägg ser lika bra utomhus i stjärnljus och månsken som en människa ser i middagssol, och i fackelsken ser de dubbelt så långt som människor. I totalt mörker är de lika blinda som andra.
Magisk motståndskraft: Gråskägg är resistenta mot magi. +1 motståndslag mot all magi.

Som spelledarpersoner är de ofta troende med stark vilja

Åskhjärtan

Ursprung: Thumlinn som de kallar sig själva är de mest isolerade av alla dvärgsläktena. De är diciplinerade och härdade av alla krig de för mot mörkret i underjorden och Åskbergens närhet. De lever med ”Det eviga kriget” - som de själva säger ”Vi föddes i tidens gryning i de förstas brinnande ruiner. Gudinnan skapade oss ur det glödgande kolet av svunnen storhet – stöpta till att vara hennes vilja och yxa uppå denna mark!”. Thumlinn var i Aénglum långt före många av de andra raserna. Om man får tro deras legender så har de först varit i krig mot först vättar, orcer och deras pack – sedan mot de första människorna som styrde i området och deras allierade – främst svartalverna som är ansvariga för att den största av Thumlinns städer föll. En oförätt de till idag har svårt att förlåta de någorlunda omskolade alverna.

Nutid: Åskhjärtan har svårt att lita på någon annan ras och lever rätt så isolerade djupt inne i Åskbergen. Fortfarande angripna från många håll av vättar, orcer och andra obskyra monster så är de befästa, beväpnade och redo.

Utseende: Svartskäggiga – ofta flätat och prydligt. Deras hud är askgrå.

Rasförmågor: Födda till ett liv i krig.
+1 fysik +1 Viljestyrka -2 utstrålning
Stenens söner: Åskskägg har en naturlig insikt i bergets och stenens beskaffenhet, och kan exempelvis bedöma om det finns risk för ras och är bra på att finna lönngångar och upptäcka fällor av sten.
Nattsyn: Åskhjärtan ser lika bra utomhus i stjärnljus och månsken som en människa ser i middagssol, och i fackelsken ser de dubbelt så långt som människor. I totalt mörker är de lika blinda som andra.
 Magisk motståndskraft: Åskhjärtan är resistenta mot magi. +1 på sina motståndslag mot all magi.


Rasklasser

Härdräpare Vildsinta bärsärkar födda för endast ett syfte i livet - dräpa dvärgars fiender i vilken form de än må komma. Bilden av dom är en bepansrad dvärg med en yxa i varje hand - i bältet så hänger det skalperna fån de horder av finder som fått smaka på ett åskhjärtas stål.
Åskhjärta 

Övrigt
: Som spelledarpersoner är de ytterst xenofobiska och misstänksamma.