onsdag 8 augusti 2012

Svärdsalven

En titt på Ras och Rasklass 1: Svärdsalv

Svärdsalv
" Alverna har på den största av svärdsöarna - S’aun - byggt stora praktfulla gyllene palats till byggnader. Är man född här är man som mest lärd i de alviska vägarna men också som mest separerad från omvärlden."

Söder om gryningssundet och hydrapassagen ligger ett flertal öar kallade svärsöarna. Där lever Svärdsalverna i sina ståtliga byggnader.

Utseende: Långt svart hår ofta uppsatta i hästsvansar eller flätat. Smärt kroppsbyggnad och runt 175 centimeter i medellängd, kvinnor runt 5 cm kortare. De klär sig i smäckra löst sittande rockar i flera lager som inte verkar hindra dom i deras smidiga rörelser.

Kultur: Kända för att spendera mycket tid med svärdskonst vilket självklart har gett dom deras namn. De har också mycket vackra stora tempel och kulturella byggnader - flera vilka som står kvar sedan de först anlände till Aénglum någon gång under det 4:e hjulet.

Svärdsalvernas Rasförmågor 

Svärdsalvrnas förmågor skiljer sig litegrann från de normala alvernas rasförmågor.
  • Svärdskonst Svärdsalver är tränad sedan tidig ålder i svärdsöarnas speciella tekniker och har från början +1 med alla sorters svärd.
  • Resistans +3 Svärdsalver får +3 på sina motståndsslag mot sömn och charmbesvärjelser.
  • Skarpa Sinnen +2 Svärdsalver får +2 på perceptionsslag (lyssna och överaskning bl a)
  • Nattsyn I månljus, i fackelsken med mera så ser Svärdsalver utan problem
  • Fys -1, Smi +1 Deras smidiga kroppar är på bekostnad av deras fysik

Svärdsalv som Rasklass

  • Rank 1 Svärdskonst +2, Resistans +4
  • Rank 2 Svärdskonst +3, Skarpa Sinnen +3, Så som vinden
  • Rank 3 Svärdskonst +4, Ett med bladet
Startutrustning: Alviskt Svärd, Typisk dräkt,
Alviskt Svärd De alviska svärden är värdefulla klenoder som ofta går i generationer inom familjen och klanen. Spelledaren bör uppmuntra Rollpersonen att namnge detta svärd. (En alternativ regel som ger +1 på attackvärdet.)


  • Så som Vinden Vid rank 2 så lär sig den specialiserade Svärdsalven att bli lika följsam som vinden. Dessa dansanta svärdsvingare blir mycket svåra att träffa. Om Svärdsalven är utan rustning och sköld så får han lägga till sin rank i svärdsalv på sitt försvar, till ett maximum på +3 vid rank 3 Svärdsalv.
  • Ett med bladet Vid Rank 3 så får Svärdsalven en högre skadetärning med Svärd. Ett svärd som gör en 1t8 i skada gör hädanefter 1t10 etc.