torsdag 11 april 2013

Under


--:Under:--

Under - En megadungeon satt i Aenglum


“Under berget Under ligger - där stora Under finns
I Unders skuggor dess mörka gångar, guld och ära vinns.
Ve och Fasor stora mörker genom tiden är beriden
I Under väntas de flesta den slutliga vilan, den sista striden
för i Unders mörker de tusen väktare döljas där,
ty djupt där Under i Unders djup de största av skatter är.”

-Från folkvisan "Under berget Under Ligger."