torsdag 25 april 2013

Klasserna i Under


17 klasser

presentation av de 17 Klasserna och deras roll.Utbygdsjägare (element eld/natur, strid smyg Klass 1)
Utbyggdsjägaren är en naturbaserad stridsklass som drar både ifrån Bågskytten och ifrån tjuvens arsenal - mest ifråga om skickligheten i att smyga och gömma sig. Deras roll i en grupp är ungefär som krigarens med en stark dragning mot bågskyttens.

Krigare (element eld, strid klass 1)

En allsidig stridskämpe vilken är den främste att leverera hög skada medelst närstridsvapen. Krigarens främsta roll är att kunna bekämpa fiender med våld utan större finess.


Bågskytt (element eld, strid klass 2)

Likt krigaren så är bågskytten främst en som levererar skada med den distinkta skillnaden att Bågskytten gör det ifrån ett långt avstånd.


Rustbärare (element eld, strid klass 3)
Denna klass har sitt namn efter sin skicklighet i försvar och nyttjandet av rustning och sköld. Har en synbart lägre offensiv repertoar än de övriga stridsklasserna men även på detta område så glänser de över de flesta andra även där. Deras roll är att vara den som kan stå emot fiendes attacker och stå pall och även att kunna dela ut en del skada också.


Tempelriddare (element eld/luft, strid/tro klass 1)
En tempelriddare är en helig förkämpe som med svärd i hand för sin guds vrede över sina fiender. Med fördelar både från en krigare och präst så fyller han upp en bred roll i vilken grupp som helst.

Präst (element luft, tro klass 1)
När man väljer att spela en präst så väljer man samtidigt en av alla Gudar att tillhöra/tillbedja. Deras styrka är att den länk de har till respektive gudom vilket skänker dom diverse krafter. I fysisk strid är de inte så bra, men ovärderliga i många andra situationer.

Helare (element luft, tro klass 2)
Helaren är en person som vigt hela sig själv åt att hjälpa. De tillbedjer de godaste av gudar vilka är de enda som kan skänka den livets gåva som helaren besitter. Helarens roll är ju självklar - de helar de skadade och försöker i regel undvika att skada något levande. De vandöda är ju självklart undantagna från denna regel.

Häxmästare/häxa (element luft, tro klass 3)
Rollpersoner brukar i regel vara av den snällare varianten av Häxmästare/Häxa men likväl så är de gudar som de svurit sin själ till inte av den godare sorten.  Deras roll i en grupp brukar vara att frammana mörka krafter och ritualer att bekämpa fienden med. Kan vara en chansning att bjuda in en av dessa då en dag så kanske dessa mörka ritualer slår slint.


Häxjägare (element luft/natur, smyg/tro klas 1)
Denna klass är en trons man som gett sig ut i skuggan för att finna mörkret och bekämpa det. Häxjägaren är en hängiven präst som specialiserat sig på att stoppa mörkret med metoder den normala prästen inte andvänder sig av. Dess roll i en grupp är hälften präst och hälften mer en lönnmördare.

Tjuv (element natur, smyg klass 1)
En allfixare som är bra på lite av varje. Tjuvens roll är att öppna de låsta dörrarna, smyga förbi de bistra vakterna och att gömma sig i de mörka skuggorna.


Gycklare (element natur, smyg klass 2)

Denna klass är en mer “rätt på” variant av tjuvklasen. Gycklarens roll är mer att vara en distraktion och störande effekt så att de andra i gruppen får ett lättare jobb.


Lönnmördare (element natur, smyg klass 3)
den mörkaste av tjuvklasserna. Lönnmördarens roll är föga förvånande att bekämpa en fiende ifrån det dolda.


Illussionist (element jord/natur, magi/smyg klass 1)
Denna klass är fokuserad på att lura och spela huvudet ett spratt genom trick och illussioner. Även om klassen i sig inte delar ut så mycket skada så kan dessa illussioner ofta hjälpa till på olika sätt. Illussionisten har ungefär samma roll som gycklaren till en viss grad.


Magiker (element Jord, magi klass 1)
En tungt kunskapsbaserad magiklass och den vanligaste. En magiker är en allätare när det kommer till utbudet av besvärjelser. Deras roll i ett sällskap är beroende på vilka besvärjelser de kan. Normalt sett annars usel i närstrid.

Åkallare (element Jord, magi klass 2)
Denna klass är starkt inriktad på att åkalla mystiska varelser att hjälpa till i olika situationer. Deras roll i gruppen är förhoppningen att de varelser som åkallas verkligen hjälper och inte stjälper. De har ett mindre utbud av andra besvärjelser.

Nekromantiker (element Jord, magi klass 3)
Vissa magiker hänger sig åt den mörkaste av krafter och vissa hävdar också att de är snubblande nära på att leka med krafter som helst borde lämnas orörda. En nekromantikers arsenal är mycket inriktad på döden och mörkret. Deras roll i en grupp är likt häxmästaren en mindre chansning om krafterna i rullning inte hålls under kontroll.

Svärdsmagiker (element Jord/Eld, Magi/strid klass 1)
En svärdsmagiker är en blandning mellan en krigare och en magiker fokuserad på offensiv magi. Deras roll i en grupp öppnar upp för en mer offensiv roll än magiker i övrigt men de är fortfarande svagare i strid än krigarna och bör hålla sig på en hjälpande position och inte vara den i allra främsta ledet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar