fredag 21 juni 2013

Under: Bron

Den brutna bron vid skrikande gastens träd.

"På vägen mot Under så kan man mötas av både det enkla och mest fantastiska. Det sägs att det finns många vägar genom vildmarken. Med tiden så kan man aldrig säkert säga att att vägen längst med berget är säkrare än den längst med vattnet på mittenvägen.

Får jag nämna den brutna bron vid skrikande gastens träd som exempel? Vad som till synes är en enkel bro längst med bergsvägen. Mången vandrare känner väl av ett visst obehag där men nämner inte mycket i övrigt, många andra har en annan historia, en mörkare och mer skrämmande historia.

De hundra hemligheter som kan döljas där, de rykten och spökhistorier som berättats om denna plats, vad som egentligen döljer sig under bron. Allt detta samlat blir det nästan skrattretande.Men ändå är det bara kanske en enkel bro. Kanske är alla dessa berättelser sprungen ur trötta vandrares känsliga sinnen efter ett besök i Under? Farorna längst vägen är många och kanske bron är bara en bro i slutändan? Men ändå, tänk om alla berättelser och rykten är sanna? Är då inte bron vid den skrikande gastens träd värd ett besök. Bör inte sanningen få komma fram?"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar