söndag 16 juni 2013

Aenglum: Arnmister

"Den sista av de första. Han vars kraft var den största. Han var den som var den visa, den som gick under titeln skaparen.  De nya hade inte kraften att dräpa honom. De förvandlade honom till kristall och med den jordskälvande hammaren splittrade honom. Tusentals skärvor regnande över världen.

Med tiden insåg folken att Arnmisters själaskärvor innehöll en kraft som kan rivalisera själva gudarna.
Skärvorna skapade magiker som vi känner dom men i detta förflutna kan vi också se varför templen vänder dom ryggen.

Arnmister lever vidare i varje magiker."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar