tisdag 25 september 2012

Sagan om naturens fyra väktare, del 1

I begynnelsen...

Det finns några sanningar och det är upp till var och en att bestämma sig för vad denna tar som sanning. Den äkta sanningen kanske finns någonstans där mitt i, om man skalar bort fördommar, misstolkningar och rena lögner från historieböckerna, runtavlorna och vandringsägnerna.

Det var så i tidernas begynnelse ett lugn som varade i alltet - på beskådarnas strand såg äldermakten ut över drömmarnas hav. Men så steg Ar´kraimon - bergens urfader - upp ur havet likt en vulkanisk födelse. Var det äldermakten som tänkt tanken att det skall resa sig och således reste sig. Så mäktig var urkraften men den kunde ej ogöra vad den en gång tänkt och skapat. Slingrad runt sin make var Ser´kera - vilda skogars urmoder.

I denna tid var alltet ett och således ett var allt - en universiell harmoni. Nu stod där bergets fader och naturens moder och alltet var tre. Så är sanningen att är man född till evigheten skall man förbli tills evigheten tagit slut.

De första barnen

Runt de två urgudarna började det födas än fler skapelser. Detta var naturens döttrar och stenens söner. Det dök också upp fler krafter - en kraft för varje tankegång, en kraft för varje motsättning. Koncept som aldrig funnits personifierades och iscensattes på urberget. Där det nu fanns liv fanns där död, där det nu fanns ljus fanns där mörker, där det nu fanns värme doldes också kylans, bortom stormen fann man lugnet, och där det finns kaos finns också ordning, ej att förglömma att där det finns godhet kommer också ondska.

Dessa koncept fick drömmarnas sjö att blåsa upp till storm - stormen slukade äldermakten och höll på att sluka urberget i sjön. Men där det finns fruktan finns hopp och lösningen kom av att helt enkelt flytta berget bortom drömmen till vad som kom att bli verkligheten. Verkligheten doldes djupast däri likt en lök av skal av olika sanningar- barriärer som höll mardrömmen borta. Urkrafterna slets också de i delar - förlorade i detta enorma pussel som byggdes upp - sovandes och splittrade. 

Tidshjulet börjar snurra

När så världen var skapad började tiden - enligt vissa att räkna ned.